Ankieta dla osób z niepełnosprawnościami1. Czy jest Pan/i osobą z niepełnosprawnością?

 TAK NIE

2. Jak można opisać Pana/i niepełnosprawność?


(proszę opisać powyżej, na czym polaga Pan/i niepełnosprawność)

3. Jaki jest stopień posiadanej przez Pana/i niepełnosprawności?

 lekki umiarkowany znaczny4. W jaki sposób powstała Pana/i niepełnosprawność?

 jest wrodzona powstała w pracy powstała w innym czasie5. Czy jest Pan/i obecnie aktywny/a zawodowo?

 TAK NIE


6. Jaki był (jest) Pana/i najdłuższy okres zatrudnienia? Proszę wpisać liczbę lat i miesięcy poniżej:


7. Czy Pana/i niepełnosprawność wymaga dostosowania stanowiska pracy?

 NIE NIE MAM ZDANIA TAK, wymaga dostosowania w zakresie:

8. Jeżeli TAK, czy obecne Pana/i stanowisko pracy jest odpowiednio dostosowane?

 TAK NIE NIE WIEM

Dlaczego Pan/i tak myśli?

9. Proszę o wskazanie głównych czynników motywujących Pana/ią do pracy według następujących poziomów:

Poziom wynagrodzenia pieniężnego:

Możliwość rozwoju zawodowego:

Obecność osoby dedykowanej do
współpracy z osobami z niepełnosprawnościami:

Przygotowanie stanowiska pracy specjalnie do potrzeb mojej niepełnosprawności:

Możliwość poznawania nowych osób w miejscu pracy niepełnosprawności:

Możliwość pracy z innymi osobami z niepełnosprawnościami:

Możliwość pracy z tzw. osobami bez niepełnosprawności:

Kontrola pracy w formie "uprzejmego wspierania":

Pozytywna atmosfera w pracy:

Inny czynnik1, jaki?

Inny czynnik2, jaki?

Inny czynnik3, jaki?


10. Jak ważna jest dla Pana/i możliwość pracy zdalnej?


11. Jak często Pana/i zdaniem w pracy powinien mieć miejsce nadzór osoby ze strony pracodawcy, weryfikujący czy powierzone zadania wykonuje się tak jak pracodawca tego oczekuje?
12. Gdyby pracodawca zaproponował Panu/i dofinasowanie do specjalistycznego kursu albo nowoczesnej protezy w zamian za gwarancję pracy i podpisanie umowy lojalnościowej (zakaz pracy dla konkurencji) przez np. rok, czy by się Pan/i zgodził/a?

 TAK NIE NIE WIEM


13. Co Pana/i zdaniem najbardziej przeszkadza osobom z niepełnosprawnościami przy podejmowaniu pracy? Co należałoby zmienić, aby takim osobom pracowało się lepiej? Dlaczego?

Metryczka - proszę o podanie poniższych:

Płeć:
 KOBIETA MĘŻCZYZNA

Wiek:

Nazwa miejscowości lub województwo:

Zawód:

Stan cywilny:

Kontakt - jeżeli wyraża Pan/i chęć, aby bardziej pomóc w badaniach (np. telefon lub e-mail):