Zakładanie firmy – o czym trzeba pamiętać?To właśnie w chwili formalnego rozpoczynania działalności przedsiębiorca lub biznesmen musi podjąć decyzje dotyczące poniżej wyszczególnionych elementów:

  • jaką formę organizacyjną będzie miała jego firma (działalność jednoosobowa, spółka cywilna, spółka jawna, spółka zoo, sp. z o.o. sp.k.);

  • w jaki sposób zamierza się rozliczać z Urzędem Skarbowym (księgowość uproszczona – tzw. Księga Przychodów i Rozchodów, karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy);

  • jakie składki ZUS będzie płacić oraz w jakiej wysokości (składki zus to najczęściej: ubezpiecznie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składka chorobowa);

  • czy będzie płatnikiem podatku VAT, jeżeli tak to gdzie, dla konkretnego biznesu powinna być złożona deklaracja VAT-R;

  • jeżeli firma będzie prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, należy zgłosić to do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wówczas podajemy m.in. czym się firma będzie zajmować. Deklaracja ta polega na podaniu właściwych numerów kodów PKD(Polska Klasyfikacja Działalności);

  • jeżeli firma będzie prowadzona w formie spółki, to ten fakt, wraz z informacjami o udziałowcach, danymi firmy i osobach uprawnionych do reprezentowania spółki należy zgłosić w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);

  • wymyślić nazwę firmy;

  • założyć konto firmowe;

  • wybrać adres do rejestracji firmy.

Warto przyjrzeć się ostatniemu wspomnianemu elementowi – wybór odpowiedniego adresu będzie procentował w postaci szeregu korzyści przez cały czas działania firmy.

I odwrotnie, źle wybrany adres będzie uciążliwy przez równie długi czas.

 

CZYTAJ DALEJ: O znaczeniu adresu rejestrowego firmy.