Zakładanie firmy – o czym warto pamiętać?Założenie firmy to ważna decyzja – a także szczególny moment – zobacz w jaki sposób wybór wirtualnego biura w Katowicach może wpłynąć na Twoją Firmę

Formalny moment założenia firmy niesie za sobą wielorakie konsekwencje, nie zawsze oczywiste. Wybór miejsca jest istotny i wskazane jest, żeby to przemyśleć. Wielu może się to wydać zaskakujące, ale czasem warto rozważyć wybór wirtualnego biura w Katowicach nawet, jeśli chcemy rozwijać działalność w innym mieście lub planujemy wynająć fizyczne biuro w centrum miasta.

To właśnie w chwili formalnego rozpoczynania działalności przedsiębiorca lub biznesmen musi podjąć decyzje dotyczące poniżej wyszczególnionych elementów:

 • jaką formę organizacyjną będzie miała jego firma (działalność jednoosobowa, spółka cywilna, spółka jawna, spółka zoo, sp. z o.o. sp.k.);

 • w jaki sposób zamierza się rozliczać z Urzędem Skarbowym (księgowość uproszczona – tzw. Księga Przychodów i Rozchodów, karta podatkowa, ryczałt, podatek liniowy);

 • jakie składki ZUS będzie płacić oraz w jakiej wysokości (składki zus to najczęściej: ubezpiecznie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składka chorobowa);

 • czy będzie płatnikiem podatku VAT, jeżeli tak to gdzie, dla konkretnego biznesu powinna być złożona deklaracja VAT-R;

 • jeżeli firma będzie prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, należy zgłosić to do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wówczas podajemy m.in. czym się firma będzie zajmować. Deklaracja ta polega na podaniu właściwych numerów kodów PKD(Polska Klasyfikacja Działalności);

 • jeżeli firma będzie prowadzona w formie spółki, to ten fakt, wraz z informacjami o udziałowcach, danymi firmy i osobach uprawnionych do reprezentowania spółki należy zgłosić w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);

 • wymyślić nazwę firmy;

 • dokonać rejestracji BDO (w części przypadków);

 • złożyć informację o tzw. beneficjencie rzeczywistym działaności;

 • założyć konto firmowe;

 • wybrać adres do rejestracji firmy.

Wirtualny adres w Katowicach to większa niezależność, coś jak ubezpieczenie..

Warto przyjrzeć się ostatniemu wspomnianemu elementowi – wybór odpowiedniego adresu będzie procentował w postaci szeregu korzyści przez cały czas działania firmy. Przede wszystkim, wirtualne biuro to elastyczność. Późniejsza zmiana fizycznie wynajmowanego biura dla spółki będzie tańsza i szybsza (konieczność każdorazowego zgłaszania zmian adresowych w KRS). Dodatkowo, zawsze istnieje opcja przeniesienia firmy na jedną z wież znajdujących się pod dokładnie tym samym adresem.

Przykład: Najlepszym dowodem potwierdzającym, że jest to dobre rozwiązanie jest fakt, że część naszych Klientów, pomino wynajmowania fizycznego lokalu pod tym samym lub pod innym adresem, kontynuuje z nami współpracę w celu zapewnienia bieżącego przetwarzania korespondencji. Skany listów na mailu to nic innego jak ogromna wygoda, bo biuro jest dla firmy korzyścią, a nie problemem.

Co więcej, w dużych miastach, wybór adresu ma wpływ na wybór Urzędu Skarbowego. Nasze wirtualne biuro w Katowicach zlokalizowane jest pod adresem, który podlega pod Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach.

Dane kontaktowe I US w Katowicach

 

CZYTAJ DALEJ: O znaczeniu adresu rejestrowego firmy.

Dlaczego adres firmy jest aż tak ważny?

Dlaczego adres Mickiewicza 29 w Katowicach jest najlepszy dla Twojej firmy?

OFERTA